Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgrad er kort sagt et udtryk for hvor god en virksomhed er til at betale eksempelvis et lån tilbage. Hvis den er god – eller sund – bør den være på omkring 150%, men der er selvfølgelig få undtagelser, hvor den godt kan være over eller under 150%. Hvis den ligger langt fra 150%, bør … Læs Mere

Beskæftigelsesfradrag – hvad er det?

Der er efterhånden rigtig mange forskellige fradrag og beskæftigelsesfradraget er et af dem. Det er dog selvfølgelig ikke et, som alle kan få del i. For at kunne bruge dette fradrag skal man enten få AM-bidragspligtig løn eller have overskud i sin virksomhed. Det betyder altså, at man eksempelvis ikke kan få det som kontanthjælpsmodtager … Læs Mere

B-skat: Hvem, hvad og hvor meget?

Hvorfor findes der forskellige typer skat? Hvad betyder a og b? Hvem skal betale det? Og hvor meget skal der betales? Få overblik og gør dit arbejde som freelancer eller lejlighedsvis honorarlønnet nemmere for dig selv. Hvad er B-skat? Skat er danskernes bidrag til samfundet, og det, der betaler for vores skoler, sygehuse og hjælp … Læs Mere

Afskrivning: Hvad, hvorfor og hvornår?

Når man som firma investerer i et aktiv, betaler man et hvis beløb for dette aktiv. Men i løbet af årene vil aktivet falde i værdi. Dette skal firmaet tage stilling til. For når et aktiv falder i værdi, skal det nemlig ses som en omkostning. Da det ses som en omkostning, skal det tages … Læs Mere

Momsberegning: Hvem, hvad og hvor meget?

Moms er en forkortelse for ”meromsætningsafgift”. Det er en indirekte skat, der beregnes af en vares salgspris og opkræves af en sælger. Sælgeren modregner så den moms der er blevet betalt ved hans indkøb når momsen afregnes med SKAT, med andre ord bliver momsen beregnet ud fra de samlede indkøbs- og salgspriser i en virksomhed … Læs Mere