Omsætningsaktiver – En Grundig Vejledning til Forståelse af Kortfristede Aktiver

Omsætningsaktiver er en betegnelse for de aktiver i en virksomhed, som kan omsættes til likvide midler inden for en relativt kort tidsramme, typisk inden for et regnskabsår. Disse aktiver omfatter gerne elementer som varebeholdninger, tilgodehavender fra kunder og virksomhedens tilgængelige kontante midler. Forståelsen af omsætningsaktiver er central for at evaluere en virksomheds likviditet, det vil … Læs Mere

Regnskab og bogføring for begyndere: En Grundlæggende Guide

Regnskab og bogføring er kritiske færdigheder for enhver, der driver en virksomhed. For begyndere kan disse områder virke uoverskuelige, men med den rette tilgang og værktøjer kan man effektivt håndtere virksomhedens finanser. Det starter med en forståelse af grundlæggende principper og metoder for finansiel styring, inklusive hvordan man registrerer og sporer virksomhedens økonomiske transaktioner. Bogføring … Læs Mere

SummaSummarum regnskabsprogram – Din guide til øget økonomisk indsigt

SummaSummarum er et regnskabsprogram designet til at imødekomme de små og mellemstore virksomheders behov for bogføring og økonomistyring. Det har været et populært værktøj for nystartede firmaer og mindre organisationer i Danmark, kendt for dets brugervenlighed og effektivitet i håndteringen af daglige regnskabsopgaver. Med funktioner der spænder fra momsangivelse til integration med netbank, har programmet … Læs Mere

Valg af CRM til nyopstartet virksomhed: Hvorfor GoHighLevel er et smart valg

Valg af det rette CRM-system er en kritisk beslutning for enhver nystartet virksomhed, da det kan have en signifikant indflydelse på operationel effektivitet og kunderelationer. GoHighLevel fremstår som en all-in-one platform, som tilbyder en blanding af salg, marketing og kundeservice funktionaliteter. Denne løsning gør det muligt for virksomheder at automatisere processer og forene flere aspekter … Læs Mere

Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgrad er kort sagt et udtryk for hvor god en virksomhed er til at betale eksempelvis et lån tilbage. Hvis den er god – eller sund – bør den være på omkring 150%, men der er selvfølgelig få undtagelser, hvor den godt kan være over eller under 150%. Hvis den ligger langt fra 150%, bør … Læs Mere

Beskæftigelsesfradrag – hvad er det?

Der er efterhånden rigtig mange forskellige fradrag og beskæftigelsesfradraget er et af dem. Det er dog selvfølgelig ikke et, som alle kan få del i. For at kunne bruge dette fradrag skal man enten få AM-bidragspligtig løn eller have overskud i sin virksomhed. Det betyder altså, at man eksempelvis ikke kan få det som kontanthjælpsmodtager … Læs Mere

B-skat: Hvem, hvad og hvor meget?

Hvorfor findes der forskellige typer skat? Hvad betyder a og b? Hvem skal betale det? Og hvor meget skal der betales? Få overblik og gør dit arbejde som freelancer eller lejlighedsvis honorarlønnet nemmere for dig selv. Hvad er B-skat? Skat er danskernes bidrag til samfundet, og det, der betaler for vores skoler, sygehuse og hjælp … Læs Mere

Afskrivning: Hvad, hvorfor og hvornår?

Når man som firma investerer i et aktiv, betaler man et hvis beløb for dette aktiv. Men i løbet af årene vil aktivet falde i værdi. Dette skal firmaet tage stilling til. For når et aktiv falder i værdi, skal det nemlig ses som en omkostning. Da det ses som en omkostning, skal det tages … Læs Mere

Momsberegning: Hvem, hvad og hvor meget?

Moms er en forkortelse for ”meromsætningsafgift”. Det er en indirekte skat, der beregnes af en vares salgspris og opkræves af en sælger. Sælgeren modregner så den moms der er blevet betalt ved hans indkøb når momsen afregnes med SKAT, med andre ord bliver momsen beregnet ud fra de samlede indkøbs- og salgspriser i en virksomhed … Læs Mere