Afskrivning: Hvad, hvorfor og hvornår?

Når man som firma investerer i et aktiv, betaler man et hvis beløb for dette aktiv. Men i løbet af årene vil aktivet falde i værdi. Dette skal firmaet tage stilling til. For når et aktiv falder i værdi, skal det nemlig ses som en omkostning. Da det ses som en omkostning, skal det tages med, når man regner firmaets indtægter ud.

En afskrivning er derfor kort sagt: når et firma nedsætter aktivets bogførte værdi. Dette skal ske ved hver regnskabsperiode. De beregnes på baggrund af aktivets anskaffelsesværdi minus en mulig scrapværdi. Det er ikke valgfrit at afskrive. Som virksomhed skal man gøre det.

Der er flere metoder til at gøre det: den lineære afskrivningsmetode, saldometoden til afskrivning og straksafskrivning.

 

#1 Den lineære metode

Hvis man bruger den lineære metode, afskriver man med et fast beløb hvert år. Se dette eksempel:

Anskaffelsespris: 200.000

Scrapværdi: 20.000

Afskrivningsgrundlaget er derfor indtil videre 180.000. Hvis man derefter forventer, at dette aktiv har en levetid på 10 år, skal man dividere 180.000 med 10 for at nå frem til den årlige afskrivning.

Årlig afskrivning: 18.000 – dette aktivs værdi falder altså med 18.000 hvert år, og dette skal som sagt ses som en årlig omkostning.

 

#2 Saldometoden

Hvis man bruger saldometoden, skal man afskrive ud fra aktivets restværdi. Dette betyder, at man hvert år afskriver med en fast procentsats af restværdien.

 

#3 Straksafskrivning

Som ordet hentyder til, er dette en afskrivning, som sker med det samme. Men aktivets værdi må ikke overstige en vis beløbsgrænse, hvis man vil bruge denne metode – i 2018 var beløbsgrænsen 13.500 plus moms. Det er altså en afskrivningsmetode, som primært bruges om mindre køb. Straksafskrivning betyder, at man afskriver hele værdien i det pågældende regnskabsår.

 

Hvorfor afskriver man?

Det kan måske godt virke lidt ligegyldigt at afskrive, men der er faktisk en god grund. Aktivers værdi bliver naturligvis formindsket jo længere tid, man har dem. Dette skal ses som en omkostning for firmaet, og derfor er det vigtigt at tage stilling til og inkludere i ens regnskab. Det er også en rigtig god måde at fordele ens skattefradrag på – så er det nemlig over en længere periode i stedet for på en gang.

 

Hvornår skal afskrivninger skrives ind i regnskabet

Afskrivninger skal som sagt skrives ind i regnskabet. Det skal senest være indskrevet den sidste dag i regnskabsåret, men det er altså også tilladt at gøre det i løbet af regnskabsåret, hvis man foretrækker det.

Hvis du vil vide mere om diverse regnskabsprogrammer, som blandt andet kan hjælpe med afskrivning, så kan du finde et regnskabsprogram her på vores forside. Der er en guide til regnskabsprogrammer, som kan være behjælpsom. Ofte er disse regnskabsprogrammer også gratis.