Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgrad er kort sagt et udtryk for hvor god en virksomhed er til at betale eksempelvis et lån tilbage. Hvis den er god – eller sund – bør den være på omkring 150%, men der er selvfølgelig få undtagelser, hvor den godt kan være over eller under 150%. Hvis den ligger langt fra 150%, bør man kigge nærmere på virksomheden for at se hvad der ligger til grund for det.

 

Likviditetsgraden i detaljer

Som sagt giver likviditetsgraden en god idé om en virksomheds betalingsevne. Det er selvfølgelig relevant for firmaet selv, men det er endnu mere relevant for potentielle investorer, kreditorer og andre som kan stå i en situation, hvor virksomheden skal betale dem. Hvis den er sund (omkring 150%), bør der ikke umiddelbart være bekymring om hvorvidt firmaet kan – og vil – betale.

Likviditetsgraden udspringer ud fra en kombination af virksomhedens omsætningsaktier og kortfristede gæld. Det er hvor stor en procentdel af omsætningsaktierne udgør af den kortfristede gæld.

Den kan altså bruges til at finde ud af, om virksomheden kan betale sin kortfristede gæld med den likviditet, som den har. Den kan dog også bruges som sammenligningsgrundlag. For eksempel kan man se om hvor sund økonomien er i forhold til de forgående år.

 

Sådan kan du selv beregne likviditetsgraden

Likviditetsgraden er nem at beregne, da den er baseret på forholdet mellem omsætningsaktier og kortfristet gæld. Formlen for at beregne den er:

                      (Omsætningsaktier/kortfristet gæld) x 100

Et eksempel på dette er:

                      (300.000/175.000) x 100 = 171%

 

Hvis man føler, at man har behov for hjælp til blandt andet at have styr på kortfristet gæld og omsætningsaktier, kan det være en fordel at gøre brug af et regnskabsprogram. Typisk findes de i betalte versioner, men der er også gratis regnskabsprogrammer, som man kan gøre brug af.

 

Gå efter en likviditetsgrad på 150%

Som sagt siger man, at en god likviditetsgrad ligger på omkring 150% – og jo højere, jo bedre. Det betyder nemlig, at virksomheden nemt kan betale sin kortfristede gæld. Hvis den er meget høj, har virksomheden enten mange omsætningsaktier eller lidt gæld – omvendt hvis den er meget lavt, har virksomheden ikke nok omsætningsaktier til at betale sin kortfristede gæld.

Hvis man for eksempel leder efter samarbejdspartnere eller investorer, er det klart, at det gælder om at have en sund økonomi. Ligeså gælder det, at hvis man er interesseret i at investere i et firma, bør man kigget på det firmas likviditetsgrad for at sikre sig, at alt ser godt ud på den front.