SummaSummarum regnskabsprogram – Din guide til øget økonomisk indsigt

SummaSummarum er et regnskabsprogram designet til at imødekomme de små og mellemstore virksomheders behov for bogføring og økonomistyring. Det har været et populært værktøj for nystartede firmaer og mindre organisationer i Danmark, kendt for dets brugervenlighed og effektivitet i håndteringen af daglige regnskabsopgaver. Med funktioner der spænder fra momsangivelse til integration med netbank, har programmet faciliteteret en mere strømlinet finansiel administration for sine brugere.

I takt med udviklingen inden for regnskabssoftware er det dog vigtigt at nævne, at SummaSummarum ikke længere er tilgængeligt for nye abonnementer. Dette skyldes en overgang på markedet til andre digitale regnskabsløsninger. For nuværende brugere, der ønsker at skifte til alternative systemer, tilbyder nogle regnskabsplatforme som e-conomic værktøjer til at overføre data fra SummaSummarum til deres system, hvilket letter overgangen og sikrer kontinuitet i regnskabsinformationen.

Selvom SummaSummarum ikke længere er en aktiv del af regnskabsprogrammarkedet, har programmet sat et markant aftryk på måden små virksomheder har administreret deres økonomi på. Det er derfor stadig relevant at forstå dets funktionaliteter og rolle i regnskabsverdenen for bedre at kunne vurdere og vælge fremtidige regnskabsprogrammer.

Oversigt over Regnskabsprogrammer

I denne sektion præsenteres en række populære regnskabsprogrammer i Danmark. Disse programmer tilbyder forskellige funktioner og brugeroplevelser tilpasset til varierende forretningsbehov.

SummaSummarum

SummaSummarum er et regnskabsprogram, som er målrettet små og mellemstore virksomheder. Det er kendt for sin brugervenlighed og evne til at håndtere grundlæggende bogføringsopgaver effektivt.

e-conomic

e-conomic regnskabsprogram tilbyder en omfattende pakke af funktioner, herunder fakturering og lagerstyring. e-conomic er velegnet til både små virksomheder og større selskaber, der søger en skybaseret løsning.

Visma

Visma tilbyder en række økonomisystemer, der passer til forskellige typer og størrelser af virksomheder. Med deres løsninger er det muligt at automatisere mange af de daglige regnskabsprocesser.

Dinero

Dinero er et regnskabsprogram designet for iværksættere og mindre virksomheder. Det er kendt for sin intuitive design og værktøjer, som hjælper brugeren med at håndtere fakturaer og bogføring på en enkel måde.

Billy

Billy er en brugervenlig platform, der gør det muligt for små virksomheder at føre regnskab uden nødvendigvis at have dyb regnskabsmæssig viden. Dens simple interface og automatiseringsfunktioner sparer tid for brugerne.

Grundlæggende Regnskab og Bogføring

I en virksomheds økonomiske forvaltning er grundlæggende regnskab og bogføring afgørende for både den daglige drift og det langsigtede overblik. Dette afsnit dækker de essentielle aspekter af finansbogføring og principperne for nøjagtig håndtering af en virksomheds økonomiske transaktioner.

Bogføringens Principper

Bogføring er processen med at registrere en virksomheds økonomiske transaktioner. Hver transaktion, kendt som en postering, dokumenteres detaljeret for at sikre præcist regnskab. Bogføringen fungerer som grundlaget for at producere finansielle rapporter og er kritisk for at:

 • Spore virksomhedens økonomiske aktiviteter
 • Sikre overensstemmelse med relevant lovgivning
 • Give en klar og nøjagtig fremstilling af den finansielle stilling

Vigtigheden af Korrekt Regnskab

Det er afgørende for enhver virksomhed at vedligeholde et korrekt regnskab for at kunne træffe informerede beslutninger. Et præcist regnskab hjælper med at:

 • Overvåge virksomhedens præstationer og likviditet
 • Forberede årsregnskabet og andre nødvendige finansielle erklæringer
 • Sikre compliance med skattemæssige forpligtelser og finansielle regulativer

Neutral og objektiv gennemgang af de finansielle processer giver virksomheden et solidt grundlag for drift og fremtidig vækst.

Momsbehandling

Momsbehandling i SummaSummarum regnskabsprogram giver brugeren et præcist værktøj til håndtering af momsrelaterede opgaver. Det omfatter korrekt momsangivelse og -afstemning, hvilket er afgørende for at overholde lovgivningsmæssige krav.

Momsangivelse

Når en virksomhed skal indberette moms, er det afgørende at denne proces er nøjagtig og tidsvarende. SummaSummarum regnskabsprogram faciliterer en strømlinet momsangivelse proces, hvor alle transaktioner med moms automatisk registreres og kategoriseres. Dette sikrer, at de momspligtige beløb altid er ajourførte og korrekte til hver angivelsesperiode. Programmets brugervenlige interface giver brugere muligheden for let at udtrække de nødvendige rapporter til myndighederne.

Momsafstemning

Momsafstemning er en vital funktion til at sikre, at de beløb, der angives i momsrapporten, stemmer overens med virksomhedens bogføring. SummaSummarum regnskabsprogram hjælper med at afstemme følgende:

 • Salgsmoms versus købsmoms
 • Indtægter og udgifter på de relevante konti
 • Periodisering af moms ved kvartalsvis eller månedlig momsangivelse

Programmet reducerer risikoen for fejl ved at tilbyde en systematisk gennemgang af alle momstal, hvilket afspejler et klart og præcist finansielt billede for virksomheden.

Fakturering og Debitorstyring

SummaSummarum regnskabsprogrammet understøtter effektiv fakturering og debitorstyring. Programmet muliggør nem og hurtig oprettelse af fakturaer samt strømlinet opfølgning på debitorer, hvilket er afgørende for økonomistyringen i en virksomhed.

Oprettelse af Fakturaer

Brugeren kan hurtigt generere og udsende fakturaer direkte fra SummaSummarum. Ved at anvende programmet kan fakturaerne inkludere alle relevante salgsinformationer og automatisk integreres med andre funktioner, såsom lagerstyring.

Eksempel på fakturaoprettelse:

 1. Vælg ‘Ny Faktura’.
 2. Indtast debitoroplysninger.
 3. Tilføj varer eller ydelser samt priser og moms.
 4. Bekræft og send fakturaen via email eller udprint.

Opfølgning på Debitorer

SummaSummarum tilbyder overskuelige redskaber til at følge op på debitorer og sikrer, at betalinger modtages til tiden. Programmet gør det muligt at se udeståender og sende påmindelser til debitorerne.

Funktioner for debitoropfølgning:

 • Automatisk registrering af indbetalinger mod fakturanumre.
 • Påmindelsesfunktion til udestående fakturaer.
 • Overblik over debitorers betalingshistorik.

Gennem brug af SummaSummarum kan virksomhederne optimerer deres faktureringsprocesser og debitorhåndtering, hvilket fører til bedre cash flow og finansiel stabilitet.

Prisfastsættelse og Versioner

Når det kommer til valg af et regnskabsprogram som SummaSummarum, er det afgørende at overveje de forskellige priser og versioner for at finde et match, der passer til netop dine behov og budget.

Sammenligning af Priser

SummaSummarum tilbydes i forskellige udgaver, hvor priserne varierer for at imødekomme behovet hos forskelligartede brugere. Det kan være en god idé at sammenligne de forskellige prispakker, da de afhænger af funktionernes rækkevidde og antallet af brugere.

 • Gratis prøveperiode: Verificer om SummaSummarum tilbyder en gratis prøveperiode. Med dette kan potentielle brugere udforske softwarens funktioner, inden de forpligter sig. Alternativt kan du tage et kig på vores side om gratis regnskabsprogrammer.
 • Versioner: Overvej hvilken version af SummaSummarum der bedst opfylder dine behov. Differentieringen i prisen mellem versionerne afspejler typisk tilføjelsen af avancerede funktioner eller supportmuligheder.

Vælg den Rette Udgave

Det er vigtigt at vurdere hvilken udgave af SummaSummarum, der passer bedst til din virksomheds størrelse og regnskabsbehov. Nogle udgaver er bedre egnede til små virksomheder, mens andre indeholder funktioner der retter sig mod større virksomheder med mere komplekse regnskabsopgaver.

 • Funktioner: De forskellige udgaver byder på varierende funktioner. Det kan være klogt at undersøge nøje, hvilke funktioner der er inkluderet i de enkelte prislag.
 • Skalering: Vær opmærksom på muligheden for at skalere op eller ned efter behov, da din virksomhed vokser eller ændrer sig.

Løn- og Personalehåndtering

I nutidens digitale æra er effektivisering og optimering af løn- og personalehåndtering afgørende for at sikre en veldrevet virksomhed. SummaSummarum regnskabsprogram tilbyder brugervenlige løsninger, der kan hjælpe virksomheder med at automatisere og simplificere denne proces.

Lønhåndtering:

 • Automatiske lønberegninger reducerer manuelt arbejde og minimerer risikoen for fejl.
 • Integreret overensstemmelse med aktuel lovgivning sikrer, at alle udbetalinger er korrekte og rettidige.
 • Mulighed for elektronisk lønseddel til hurtig og sikker fremsendelse til medarbejdere.

Personaleadministrative funktioner:

 • Overvågning af medarbejderes ferie og fravær, hvilket letter planlægningen.
 • Register over medarbejderoplysninger for at holde styr på ansattes data.

Forenklet rapportering:

 • Detaljerede lønrapporter gør det nemt at føre tilsyn med lønudgifter og budgetanvendelse.
 • Værktøjer til rapportering af lønomkostninger til offentlige myndigheder er inkluderet.

SummaSummarum regnskabsprogram understøtter effektiv lønadministration og personalehåndtering, der kan skabe merværdi for virksomhederne og sikre en stramløbende drift.

Integration med Bank og Betalingssystemer

SummaSummarum regnskabsprogrammet tilbyder robuste muligheder for integration med bank og betalingssystemer, hvilket effektiviserer den daglige bogføring og sikrer nøjagtighed i virksomhedens økonomiske opgørelser.

Automatisk Bankafstemning

Programmet understøtter automatisk bankafstemning, hvilket betyder, at transaktioner fra virksomhedens bankkonto kan overføres og afstemmes direkte i regnskabet. Dette sørger for, at alle posteringer er korrekte og sparer tid, som ellers ville være brugt på manuel håndtering.

Netbank Integration

Med netbank integration kan brugere af SummaSummarum nemt forbinde deres netbank til regnskabsprogrammet. Dette sikrer en strømlinet overførsel af finansielle data og giver virksomheden et opdateret og præcist økonomisk overblik.

Sikkerhedsaspekter ved Online Regnskabsprogrammer

Når det kommer til online regnskabsprogrammer, er sikkerhedsaspekterne centrale for at sikre fortrolige data og beskytte mod datatab. Dette omfatter et robust system for backups samt strikte dataprivathed- og sikkerhedsprotokoller.

Backup og Sikkerhedskopiering

Online regnskabsprogrammer bør implementere en struktureret og regelmæssig proces for backup og sikkerhedskopiering. Disse skal sikre, at virksomhedens data er gendannelsesklare i tilfælde af teknisk svigt, menneskelige fejl eller cyberangreb.

 • Automatiske backups: Regnskabsprogrammer skal automatisk lave kopier af alle data på daglig basis.
 • Opbevaring af backups: Sikkerhedskopier bør opbevares på separate, sikrede servere eller via cloud-tjenester, som er geografisk distribueret for at mindske risiko ved lokale katastrofer.

Dataprivathed og Sikkerhedsprotokoller

Sikkerhedsprotokoller sikrer, at regnskabsprogrammer håndterer og beskytter brugerdata med stor forsigtighed, især når det kommer til dataprivathed. Programmerne må leve op til aktuelle standarder, heriblandt EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

 • Kryptering: Sensible data krypteres under overføring og når de er lagret, således at kun autoriserede brugere har adgang.
 • Adgangsstyring: Retningslinjer for adgangskontrol sikrer, at kun autoriserede personer har adgang til forskellige niveauer af dataindsigt og -håndtering.

Systemerne skal jævnligt opdateres for at modstå nye trusler, og audits bør udføres for at teste sikkerhedens styrke.

Styring af Virksomhedens Ressourcer

Effektiv ressourcestyring er afgørende for en virksomheds økonomiske sundhed. Nøgleelementer som lagerstyring og håndtering af aktiver og passiver skal håndteres med præcision for at sikre en korrekt vurdering af virksomhedens lagerværdi og egenkapital.

Lagerstyring

Lagerstyring er processen, hvor virksomheder opretholder det optimale niveau af lagerbeholdning. Det er vigtigt at monitorere lagerværdien, da den direkte påvirker virksomhedens likviditet og egenkapital. Effektiv lagerstyring sikrer, at der hverken er over- eller underbeholdning, hvilket kan medføre enten unødige omkostninger eller mistede salgsmuligheder.

Håndtering af Aktiver og Passiver

En virksomheds aktiver er ressourcer som kan omsættes til kontanter eller som bidrager til virksomhedens indtjeningskapacitet. Dette inkluderer både anlægsaktiver og omsætningsaktiver. På den anden side er passiver virksomhedens gældsforpligtelser; det er vigtigt at have styr på disse for at sikre egenkapitalens sundhed. En nøje registrering og vurdering af aktiver og passiver er essentiel for at opretholde en solid finansiel struktur.

Rapportering og Økonomistyring

SummaSummarum regnskabsprogram er designet til at understøtte små og mellemstore virksomheders rapporterings- og økonomistyringsbehov. Med programmet kan virksomheder holde nøje styr på økonomien, herunder finansielle data, udgifter, og gæld.

Ved rapportering gør SummaSummarum det muligt for virksomheder at generere øjeblikkelige rapporter, hvilket er afgørende for at vurdere den finansielle sundhed og for at træffe informerede beslutninger. Programmet kan hjælpe med at tracke:

 • Finansielle data: Inkluderer salgstal, indtægter og omkostningsstrukturer.
 • Udgifter: Giver et overblik over forskellige udgiftskategorier, hvilket gør det lettere at identificere besparelser.
 • Gæld: Overvågning af virksomhedens gældspositioner inklusive betalingsfrister, renter og tilbagebetalingsplaner.

Økonomistyringen faciliteteres gennem en række funktioner. Brugere kan oprette detaljerede budgetter, som efterfølgende kan justeres efter virkeligheden, således at virksomhedens økonomi altid afspejler de mest aktuelle informationer. Funktioner til opfølgning og sammenligning af budgetter med aktuelle resultater er med til at skabe grundlag for økonomisk fremtidssikring og vækst.

Til sidst er integrationen med andre systemer, som eksempelvis rapporteringsværktøjer og revisorløsninger, et aspekt, der bidrager til et smidigt økosystem for økonomistyring. Ved brug af SummaSummarum, opnår en virksomhed et klart og nuanceret billede af sin finansielle tilstand, som er fundamentalt for sund økonomistyring.

Brugervenlighed og Support

SummaSummarum regnskabsprogram har altid været anerkendt for sin brugervenlighed og effektive kundesupport. Disse kerneegenskaber har været med til at sikre en høj grad af arbejdslyst og tidsbesparelse for brugerne.

Brugergrænseflade

SummaSummarum udmærkede sig med en simpel og intuitiv brugergrænseflade, der gjorde det nemt for brugere at navigere gennem de forskellige funktioner. Denne fleksibilitet og enkelhed i designet hjalp brugerne med at foretage hurtige og effektive bogføringsopgaver, hvilket maksimerede produktiviteten og minimerede den tid, der skulle bruges på at lære systemet at kende.

 • Simpel struktur: Gjorde det let at finde og bruge forskellige funktioner.
 • Intuitiv navigation: Maksimerede effektiviteten og minimerede læringstiden.

Kundesupport

Kundesupporten for SummaSummarum var kendt for at være yderst hjælpsom og tilgængelig, hvilket sikrede en problemfri brugeroplevelse. Supportteamet tilbød vejledning og hjælp, når det var nødvendigt, hvilket resulterede i en fornemmelse af sikkerhed og fleksibilitet for brugerne.

 • Responsiv hjælp: Hurtig og effektiv bistand ved forespørgsler eller problemer.
 • Brugervejledninger: Lettilgængelige ressourcer for selvstudium og fejlfinding.

Særlige Løsninger for Forskellige Typer Organisationer

SummaSummarum regnskabsprogram tilbyder fleksible løsninger, der er skræddersyet til at møde de specifikke behov hos både mindre virksomheder og foreninger.

Værdi for Mindre Virksomheder

Mindre virksomheder står ofte over for en særlig udfordring, når det drejer sig om bogføring og økonomistyring. Med sit intuitive design og brugervenlighed er SummaSummarum et ideelt værktøj for mindre virksomheder. Programmet understøtter:

 • Momsangivelse: Automatisk håndtering af moms, hvilket forenkler rapportering og overholdelse af lovgivning.
 • Bankintegration: Lettilgængelig overførsel og synkronisering med netbanker, så finansielle data altid er ajourført.

Regnskabsløsninger for Foreninger

Foreninger, der typisk er drevet af frivillighed og har begrænsede ressourcer, kræver en regnskabssoftware, der er enkel at bruge, men alligevel robust. SummaSummarum tilbyder:

 • Brugertilpasning: Programmet kan skræddersyes til at håndtere den unikke økonomistruktur, som foreninger ofte har.
 • Rapportering: Enkel generering af finansielle rapporter, der kan hjælpe foreninger med at vedligeholde gennemsigtighed og ansvarlighed over for medlemmer og donorer.

Ofte stillede spørgsmål

Inden for bogholderi og økonomistyring kan det rette regnskabsprogram gøre en verden til forskel. Denne sektion tilbyder svar på hyppigt stillede spørgsmål om SummaSummarum regnskabsprogrammet, som kan hjælpe både nye og eksisterende brugere.

Hvordan downloader jeg SummaSummarum regnskabsprogram?

For at downloade SummaSummarum regnskabsprogrammet, skal man besøge programmets officielle hjemmeside eller specifikke software-distributionssider, hvor den nyeste version kan findes. Efter download skal man åbne filen, typisk med navnet summa4.exe, og følge anvisningerne i installationsguiden.

Hvad betyder termen ‘summa summarum’?

Termen ‘summa summarum’ er et latinsk udtryk, der direkte oversat betyder ‘den højeste sum’. I bogholderi refererer det til det endelige resultat eller den totale sum efter optælling eller kalkulation.

Er SummaSummarum regnskabsprogrammet velegnet til små virksomheder?

SummaSummarum regnskabsprogrammet er designet med henblik på små og mellemstore virksomheder og indeholder funktioner og værktøjer, der er tilpasset denne målgruppes behov for økonomistyring og bogføring.

Hvad er de primære funktioner i SummaSummarum regnskabsprogram?

SummaSummarum regnskabsprogram tilbyder en række nøglefunk